Bestyrelsens beretning 2023
 
Grundejerforeningens bestyrelse har konstateretat, at der ikke er indkommet nogen forslag til vores generalforsamling 2024. 
 
Grundskyld af fællesarealer.
 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 
 
Falkeunger i vores redekasse fotograferet af Lene Fischer Eriksson.
 
Antal arter i vores 'Vild med vilje'.
 
 Arterne er observeret fra maj 2022 og er nedenfor listet i vilkårlig rækkefølge. Jeg tager forbehold
for eventuelle fejl, da jeg ikke er professionel på området.

Almindelig kongepen
Håret høgeurt
Glat ærenpris
Mælkebøtte
Svaleurt
Knoldranunkel
Tusindfryd
Agertidsel
Tveskægget ærenpris
Almindelig hønsetarm
Febernellikerod
Stor nælde
Bugtet kløver
‘Korsknap
Vild kørvel
Lancetbladet vejbred
Lægeoksetunge
Hyrdetaske
Engkarse
Aalmindelig hulsvøb
Græsbladet fladstjerne
Agersvinemælk
Kornblomst
Brunelle
Røllike
Hvid okseøje
Skræppe
Kantet perikon
Blåklokke
Hvid snerre
Haremad
Skovjordbær
Grøn høgeskæg
Engbrandbæger
Horsetidsel
Blåhat
Kællingetand
Lodden dueurt
Rejnfan

Rosemarie Nielsen 17. februar 2023
 
 
Som tidligere ønsket og besluttet på vores generalforsamling har vi nu fået indkøbt og plantet træer på vores fællesareal.
Vi håber I vil passe på dem og nyde dem.
Venlig hilsen Bestyrelsen.
 
 
Husk at have styr på jeres hunde og brug skraldespandene til "høm høm" poserne.
 
 
 
Opdateret d. 2024-03-20